Prawo Rodzinne

Jedną z głównych sfer działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Oliferuk- Zaborskiej są sprawy związane z szeroko rozumianym prawem rodzinnym.  Przykładem mogą być sprawy o rozwód. Sprawy tego typu dotykają wielu wrażliwych materii, dlatego też od prowadzącego sprawę adwokata należy oczekiwać nie tylko znajomości zagadnień prawnych,  procesowych ale również odpowiedniego podejścia do zagadnień związanych z tą formą ustania małżeństwa. 

Z perspektywy Klienta najważniejsze jest aby pełnomocnik otaczał go pomocą prawną na każdym etapie toczącego się postępowania. Dlatego też Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska szczególną uwagę przykłada do współpracy z Klientem od momentu sporządzenia pozwu lub odpowiedzi na pozew, poprzez przygotowania do poszczególnych rozpraw, aż po zakończenie postępowania. Ponadto świadczy także pomoc w sprawach z zakresu uznania wyroku rozwodowego wydanego w innym państwie.

Należy również pamiętać, iż sądowym rozstrzygnięciem mogą zostać objęte również inne sfery życia jeszcze obecnych lub byłych już małżonków. Do takich rozstrzygnięć, przy których dla zabezpieczenia swoich interesów należy skorzystać z pomocy adwokata przykładowo należą:

Rozwód

Do przeprowadzeniu rozwodu niezbędne jest napisanie oraz złożenie pozwu rozwodowego. Adwokat nie tylko przeanalizuje przesłanki konieczne do rozwodu, czy do ustalenia ewentualnej winy ale także dopilnuje aby wszelkie inne kwestie związane z orzeczeniem rozwodu znalazły satysfakcjonujące Stronę rozwiązanie. Należy pamiętać, iż poza rozstaniem się byłych małżonków pozostaje wiele kwestii, które mogą, a niekiedy muszą być uregulowane. Poza kwestiami opisanymi poniżej regulacji mogą podlegać dodatkowo m.in. zasady korzystania ze wspólnej nieruchomości, alimenty dla byłego współmałżonka, zmiana nazwiska, eksmisja, zwolnienie od kosztów sądowych.

Separacja

Podobnie jak przy rozwodzie, pomoc adwokata może polegać tutaj na sporządzeniu wniosku o orzeczenie formalnej separacji jak również, dopilnowaniu rozstrzygnięć związanych m. in. z opieką rodzicielską, rozdzielnością majątkową czy korzystaniu ze wspólnego mieszkania.

Władza rodzicielska

reprezentowanie klienta oraz sporządzanie w jego imieniu wniosków o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Alimenty

adwokat może pomóc w złożeniu pozwu lub odpowiedzi na pozew w zakresie ustalenia bądź zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego, reprezentuje również swojego klienta w sądzie, dba o zawnioskowanie i przeprowadzenie pożądanych dowodów w sprawie.

Podział majątku

jedną z konsekwencji rozwiązania małżeństwa na drodze rozwodu może być konieczność dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W tego typu sprawach adwokat może wspierać klienta od momentu sporządzenia oraz złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego Sądu Rejonowego, negocjacjach ze stroną przeciwną lub w czasie rozpraw sądowych.

Kontakty z dzieckiem

w tym zakresie pomoc adwokata może polegać przede wszystkim na sporządzeniu wniosków: o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich ograniczenie bądź zakazanie, wniosku o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie ustalonych już kontaktów lub o zobowiązanie rodzica do umożliwienia realizowania kontaktów z dzieckiem.

Rozdzielność majątkowa

różne sytuacje ekonomiczne, bądź innego rodzaju występujące między małżonkami mogą doprowadzić do sytuacji, w której dla bezpieczeństwa poszczególnych osób warto ustanowić rozdzielność majątkową. Można tego dokonać na drodze postępowania sądowego bądź umowy zawartej z notariuszem.

Sprawy z zakresu opieki i kurateli

adwokat świadczy pomoc przy sporządzeniu wniosków o ustanowienie opiekuna lub kuratora, a także reprezentuje klienta podczas postępowania przed sądem.

 

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska tel.: 501 704 752

Prawo Rodzinne