Pojawił się podpis Prezydenta pod nowelizacją Kodeksu Karnego mającą usprawnić egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do ich uiszczania. Nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego. Wspomniana nowelizacja dotyczy tylko jednego artykułu kodeksu karnego i polega na zmianie i doprecyzowaniu zapisu mówiącego o uporczywym uchylaniu się od ciążącego na zobowiązanym obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca doprecyzował przepis określając czyn penalizowany…

© 2016 Adwokat Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA ADWOKACKA BIAŁYSTOK

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab