Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/plugins/vamtam-push-menu/push-menu.php on line 103
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Egzekucja alimentów

Pojawił się podpis Prezydenta pod nowelizacją Kodeksu Karnego mającą usprawnić egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do ich uiszczania.

Nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego – egzekucja alimentów.

Wspomniana nowelizacja dotyczy tylko jednego artykułu kodeksu karnego i polega na zmianie i doprecyzowaniu zapisu mówiącego o uporczywym uchylaniu się od ciążącego na zobowiązanym obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca doprecyzował przepis określając czyn penalizowany jako:

  • uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego,
  • określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inna umową,
  •  jeżeli łączna wysokość zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

Co do zasady zapłata całości zaległości wynikających z alimentów w okresie maksymalnym 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego pozwala na uniknięcie przez sprawcę kary.

RADCA PRAWNY MAŁGORZATA OLIFERUK-ZABORSKA

ul. Legionowa 14/16 lok. 115
15-099 Białystok

tel/fax: 85 661 06 21
tel.kom.: 501 704 752

E-mail: kontakt@oliferuk-zaborska.pl

Sprawdź lokalizację na mapie →

Podstawą mojej pracy jest fachowa wiedza oraz bogate doświadczenie zawodowe.

Prowadzone sprawy są zawsze wnikliwie analizowane, a proponowane rozwiązania pozwolą zapobiec negatywnym konsekwencjom prawnym oraz zapewnią komfort i poczucie bezpieczeństwa.

----

Zapoznaj się z ofertą →