Oferta

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • Prawo cywilne

  m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie, odwołanie darowizny, zniesienie współwłasności i inne.

  zobacz więcej

 • Prawo karne

  m.in. przestępstwa i wykroczenia, areszt/zatrzymania, sprawy karne skarbowe, odroczenie wykonania kary,  dozór elektroniczny, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary i inne.

  zobacz więcej

 • Prawo rodzinne

  m.in. rozwód i separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy z zakresu opieki i kurateli i inne.

  zobacz więcej

 • Prawo spadkowe

  m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne.

  zobacz więcej

 • Prawo pracy

  m.in.  ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, naruszenie praw pracowniczych, mobbing, ustalenie prawa do świadczenia i inne.

  zobacz więcej

 • RODO

  kompleksowe wdrożenie RODO, opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie RODO w tym polityki ochrony danych, ocena oraz audyt posiadanej dokumentacji.

  zobacz więcej

Serdecznie zapraszam do współpracy

Bardzo chętnie pomogę w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa pracy.
Jestem otwarta na współpracę w prostych oraz bardzo złożonych przypadkach.