tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752

Polisa posagowa PZU       Gro osób zawarło w latach 80-tych ubiegłego stulecia tzw. umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci w PZU tzw polisy posagowe PZU. Wiele z tych umów w chwili obecnej dobiegło końca. Udając się do PZU po wypłatę należnej kwoty z tytułu ubezpieczenia czeka nas nie miła niespodzianka spowodowana zaproponowaną kwotą wypłaty. Okolicznością powszechnie znaną…

Odszkodowanie AC wypłacone bez wartości podatku VAT. Odszkodowanie bez VAT, częsta praktyka firm ubezpieczeniowych. Zawierając z ubezpieczycielem umowę autocasco właściciel pojazdu oczekuje, że w razie zaistnienia szkody zostanie mu wypłacone odszkodowanie w pełnej wysokości wraz z należnym podatkiem VAT. Praktyka jednak pokazuje, iż w sytuacji, gdy poszkodowany nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej wykonanie naprawy pojazdu (właściwe…

Alimenty na dziecko Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka- tzw. alimenty na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Zakres świadczeń…

Rozwód Rozwód sam w sobie jest sytuacją wywołującą znaczny dyskomfort u osób, których bezpośrednio on dotyczy. Trzeba więc pamiętać, że wielu stresujących sytuacji można uniknąć korzystając z usług zawodowego pełnomocnika – adwokata. Decydując się na rozwód należy pamiętać, iż do jego orzeczenia przez sąd niezbędna jest analiza poniższych przesłanek: trwałego i zupełnego rozkładu życia małżeńskiego,…

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab