tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752

Jak dokonać działu spadku? Często jest tak, że po śmierci kogoś z rodziny uprawnionych do spadkobrania jest kilka lub więcej osób. Wówczas wszyscy uprawnienie spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku, który spadkodawca po sobie pozostawił. Aby znieść powstałą współwłasność majątku spadkowego należy przeprowadzić tak zwany dział spadku. Działu spadku możemy dokonać w drodze: umowy między wszystkimi…

About me. My name is Małgorzata Oliferuk-Zaborska. After graduating law at University of Białystok in 2007 and passing an extensive exam in 2012 I’ve become an attorney at law. Since 2012 I’m a member of The District Bar Council in Białystok and work as an attorney in my hometown Białystok. The pillar of my work…

Jak napisać pozew rozwodowy? Pisząc pozew o rozwód należy przede wszystkim pamiętać, że liczy się jakość nie ilość.  W skrócie ważne jest, aby pismo procesowe zawierało wszystkie niezbędne elementy oraz te dodatkowe, na których nam jako stronie zależy. Jeżeli więc stwierdziliśmy, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, rozumiany jako ustanie trzech więzi: fizycznej,…

Pojawił się podpis Prezydenta pod nowelizacją Kodeksu Karnego mającą usprawnić egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do ich uiszczania. Nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego – egzekucja alimentów. Wspomniana nowelizacja dotyczy tylko jednego artykułu kodeksu karnego i polega na zmianie i doprecyzowaniu zapisu mówiącego o uporczywym uchylaniu się od ciążącego na zobowiązanym obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca doprecyzował przepis…

W kwestii uznania zagranicznego rozwodu w Polsce w zasadzie mamy do czynienia z dwiema sytuacjami: wyrokiem wydanym przez państwo członkowskie UE oraz wyrokiem wydanym przez państwa spoza Unii. Wyroki wydane przez Państwa członkowskie UE. W sytuacji wyroku rozwodowego wydanego przez inne państwo członkowskie sytuacja jest w zasadzie prosta. Uznanie takiego wyroku i wpisanie wzmianki o…

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i ich dziecko lub dzieci maja prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty odbywać się mogą w formie odwiedzin, spotkań bądź zabierania dziecka poza miejsce stałego zamieszkania. Kontakty te mogą być również realizowane poprzez bezpośrednie porozumiewanie się na odległość w formie rozmów telefonicznych czy też rozmów realizowanych przy pomocy…

Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny to system, dzięki któremu osoba skazana ma możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w miejscu jej zamieszkania. Odbywa sę to przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę lub rękę skazanego nadajnika radiowego oraz montażu w miejscu zamieszkania…

Podział majątku – aby w ogóle doszło do podziału majątku wspólnego niezbędne jest ustanie  tzw. wspólności majątkowej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w chwili orzeczenia przez sąd rozwodu jak również w przypadku separacji małżonków, ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej czy śmierci jednego z małżonków. Z podziałem majątku nierozerwalnie związane są następujące kwestie: Majątek wspólny…

Zniesienie współwłasności nieruchomości to problem z którym możemy mieć do czynienia w różnych sytuacjach życiowy takich jak np. kwestie spadkowe czy problemy związane z lokalami mieszkalnymi. Należy jednak pamiętać, że istnienie współwłasności co do zasady nie jest wieczne i możną sobie z nią poradzić. Zniesienie współwłasności nieruchomości można przeprowadzić na dwa sposoby: przed notariuszem lub…

Jak otrzymać należny zachowek? Komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje prawo do zachowku. W świetle obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Zachowek co do zasady ustala się w wysokości połowy wartości udziału spadkowego. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy uprawniony jest trwale niezdolny do…

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab