Prawo Spadkowe

Sprawy spadkowe stanowią delikatną materię, bowiem przeważnie dotyczą kwestii rodzinnych. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w tego typu sprawach jest niezbędna do zrozumienia ich specyfiki ale przede wszystkim do uporządkowania kwestii związanych z dziedziczeniem. Przykładem spraw związanych z zagadnieniem spadków i spadkobrania, w których Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska może Państwu pomóc są sprawy dot.:

Stwierdzenie nabycia spadku

Przeprowadzane jest w celu ustalenia, kto nabywa prawa do spadku po osobie zmarłej. Następuje w formie dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego, jeśli spadkodawca sporządził testament. Z regułu postępowanie to odbywa się przed sądem, jednak można je również przeprowadzić przed notariuszem. W wniosku składanym do sądu należy wskazać wszystkich potencjalnych spadkobierców.

Dział spadku

W sytuacji, gdy po osobie zmarłej dziedziczy kilka osób, które przez to stają się współwłaścicielami przedmiotów wchodzących w skład spadku często dział spadku jest nieodzownym elementem ustalenia, kto stanie się wyłącznym właścicielem konkretnych składników majątku spadkowego. Aby to uczynić spadkobiercy mogą zawrzeć umowę przed notariuszem lub w razie konfliktu przeprowadzić postępowanie sądowe. Aby przeprowadzić dział spadku należy ustalić udziały spadkowe, skład spadku oraz wartość składników spadkowych. Ważnym również jest wskazanie kto otrzyma konkretne składniki majątku spadkowego.

Zachowek

Adwokat może pomóc w złożeniu pozwu lub odpowiedzi na pozew w zakresie ustalenia bądź zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego, reprezentuje również swojego klienta w sądzie, dba o zawnioskowanie i przeprowadzenie pożądanych dowodów w sprawie.

Przytoczone powyżej rodzaje spraw nie wyczerpują zakresu działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej. Kancelaria podejmie się reprezentowania klienta także w innych sprawach z dziedziny prawa spadkowego, a reprezentowanie interesów zleceniodawcy moze polegam i.in na:

– pomocy przy sporządzaniu wniosków i pism,
– udzielaniu porad prawnych,
– reprezentowaniu przed sądami
i inne.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska tel.: 501 704 752

Prawo Spadkowe