Kontakt

Dane kontaktowe

RADCA PRAWNY MAŁGORZATA OLIFERUK-ZABORSKA

501 704 752

kontakt@oliferuk-zaborska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego MAŁGORZATA OLIFERUK-ZABORSKA

ul. Młynowa 38/94
15-404 Białystok

Formularz kontaktowy

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej, ul. Młynowa 38/94,15-404 Białystok,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa,
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

  Lokalizacja