RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Kancelaria Adwokat Małgorzata Oliferuk-Zaborska świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia RODO. Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorstw oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (NZOZ).

Przytoczone rozporządzenie wprowadza szereg zmian w przepisach o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisach o ich swobodnym przepływie. Zmiany te nakierowane są przede wszystkim na pogłębienie faktycznej ochrony tak wrażliwych informacji jak dane osobowe. Z jednej strony wprowadzone regulacje zwiększają bezpieczeństwo danych dotyczących nas wszystkich, z drugiej jednak nakłada nowe i znacznie szersze niż dotychczas obowiązki na administratorów danych. Naruszenie wprowadzonych regulacji przez przedsiębiorcę może go narazić na karę finansową do 20 mln Euro lub 4% wartości całkowitego obrotu przedsiębiorstwa.

Wdrożenia RODO

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Małgorzata Oliferuk-Zaborska dotyczących wdrożenia RODO to kompleksowe działanie zapewniające funkcjonowanie podmiotu zgodnie   z nowymi regulacjami w tej materii.

Poprzez wdrożenie RODO, realizowane przez Kancelarię należy przede wszystkim rozumieć:

  • przeprowadzenie audytu, mającego na celu zinwentaryzowanie zasobów posiadanych przez administratora danych,
  •  ocena oraz podjęcie działań niezbędnych do przygotowania podmiotu do działania w ramach nowych regulacji dotyczących RODO,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji RODO, tzw. polityki ochrony danych w skład, której wchodzą m.in. takie elementy jak analiza ryzyka, plan postępowania z ryzykiem, środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, regulamin ochrony danych osobowych i inne niezbędne dokumenty.

Adwokat Małgorzata Oliferuk-Zaborska posiada zarówno wiedzę niezbędną do wdrożenia RODO, a także niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wprowadzeniem RODO w swoim przedsiębiorstwie lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Kancelaria Adwokacka Adwokat Oliferuk- Zaborska zaprasza do współpracy.

Tel. kontaktowy: 501 704 752

Prawo Cywilne