Oferta

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

m.in. przestępstwa i wykroczenia, areszt/zatrzymania, sprawy karne skarbowe, odroczenie wykonania kary,  dozór elektroniczny, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary i inne.

m.in. rozwód i separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy z zakresu opieki i kurateli i inne.

m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne.

m.in.  ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, naruszenie praw pracowniczych, mobbing, ustalenie prawa do świadczenia i inne.

kompleksowe wdrożenie RODO, opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie RODO w tym polityki ochrony danych, ocena oraz audyt posiadanej dokumentacji..

Serdecznie zapraszam do współpracy

Bardzo chętnie pomogę w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa pracy.
Jestem otwarta na współpracę w prostych oraz bardzo złożonych przypadkach.