tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752

Blog

Blog, to ta część serwisu, w której udostępniam wartościowe treści związane z pracą oraz działalnością mojej kancelarii. W kategorii Blog znajdą Państwa publikacje mojego autorstwa dotyczące zagadnień związanych z zakresem działalności kancelarii w szczególności dotyczących prawa cywilnego oraz rodzinnego. W części News natomiast będę się z Państwem dzielić interesującymi zmianami w prawie oraz aktualnościami dotyczącymi funkcjonowania kancelarii.

W kwestii uznania zagranicznego rozwodu w Polsce w zasadzie mamy do czynienia z dwiema sytuacjami: wyrokiem wydanym przez państwo członkowskie UE oraz wyrokiem wydanym przez państwa spoza Unii. Wyroki wydane przez Państwa członkowskie UE. W sytuacji wyroku rozwodowego wydanego przez inne państwo członkowskie sytuacja jest w zasadzie prosta. Uznanie takiego wyroku i wpisanie wzmianki o…

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i ich dziecko lub dzieci maja prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty odbywać się mogą w formie odwiedzin, spotkań bądź zabierania dziecka poza miejsce stałego zamieszkania. Kontakty te mogą być również realizowane poprzez bezpośrednie porozumiewanie się na odległość w formie rozmów telefonicznych czy też rozmów realizowanych przy pomocy…

Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny to system, dzięki któremu osoba skazana ma możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w miejscu jej zamieszkania. Odbywa sę to przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę lub rękę skazanego nadajnika radiowego oraz montażu w miejscu zamieszkania…

Podział majątku – aby w ogóle doszło do podziału majątku wspólnego niezbędne jest ustanie  tzw. wspólności majątkowej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w chwili orzeczenia przez sąd rozwodu jak również w przypadku separacji małżonków, ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej czy śmierci jednego z małżonków. Z podziałem majątku nierozerwalnie związane są następujące kwestie: Majątek wspólny…

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab