tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Dozór Elektroniczny

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to system, dzięki któremu osoba skazana ma możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w miejscu jej zamieszkania. Odbywa sę to przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę lub rękę skazanego nadajnika radiowego oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego.

System dozoru elektronicznego pozwala, mimo oczywistych ograniczeń, na prowadzenie relatywnie normalnego życia. W szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Kto może zostać objęty dozorem elektronicznym?

O dozór elektroniczny może ubiegać się osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wymiar nie przekracza 1 roku i jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Dodatkowo skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu, a osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyrażają zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie jest jednak możliwe w warunkach recydywy wielokrotnej.

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może być udzielone także skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.

Kto udziela zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

W przedmiocie odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego orzeka sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa.
Sąd penitencjarny powinien wydać przedmiotowe postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy w tej sprawie może być złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

Dozór elektroniczny to zdecydowanie lepsza alternatywa niż pobyt w zakładzie karnym / więzieniu. Warto „powalczyć” o taką formę kary, szczególnie w przypadku gdy jest się rodzicem / opiekunem.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab