tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i ich dziecko lub dzieci maja prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty odbywać się mogą w formie odwiedzin, spotkań bądź zabierania dziecka poza miejsce stałego zamieszkania. Kontakty te mogą być również realizowane poprzez bezpośrednie porozumiewanie się na odległość w formie rozmów telefonicznych czy też rozmów realizowanych przy pomocy komunikatorów internetowych typu Skype itp.

Kontakty z dzieckiem są ważne dla rodziców oraz ich pociechy.

Przeważnie kontakty z dzieckiem regulowane są w sytuacji, gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem. Idealnym rozwiązaniem jest, gdy rodzice są w stanie wspólnie wypracować sposób utrzymywania wzajemnych kontaktów, jednak w codziennym życiu bywa to niezwykle trudne. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem do właściwego sądu.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem składa się do sądu rejonowego w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. W jego treści należy przedstawić swoją propozycję kontaktów z dzieckiem, biorąc oczywiście pod uwagę jego dobro. Należy  także pamiętać i uwzględnić tzw. trybu dnia zarówno dziecka jak i rodzica. Od wniosku należy uiścić opłatę w kwocie 40 zł.

W ramach wniosku o ustalenie kontaktów z dziećmi możemy także wnioskować w razie zaistnienia takiej konieczności o ich ograniczenie lub wręcz zakazanie. Istnieje również możliwość prawnego dochodzenia  realizacji ustanowionych już kontaktów      w przypadku utrudniania ich przez jednego z rodziców. Możliwe jest również wnioskowanie o zmianę wyroku rozwodowego w tym zakresie.

Zachęcam do zapoznania się z wpisami powiązanymi z zagadnieniami kontaktów z dziećmi tj. dotyczącymi samego Rozwodu oraz Alimentów.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab