tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
dział spadku

Jak dokonać działu spadku?

Często jest tak, że po śmierci kogoś z rodziny uprawnionych do spadkobrania jest kilka lub więcej osób. Wówczas wszyscy uprawnienie spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku, który spadkodawca po sobie pozostawił. Aby znieść powstałą współwłasność majątku spadkowego należy przeprowadzić tak zwany dział spadku.

Działu spadku możemy dokonać w drodze:

  • umowy między wszystkimi spadkobiercami,
  • bądź też na mocy orzeczenia sądu.

W tym drugim przypadku następuje to w postępowaniu nieprocesowym, które prowadzi sąd rejonowy na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców. We wniosku o dział spadku należy między innymi wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu oraz dowody na potwierdzenie, że majątek ten stanowił własność spadkodawcy. Należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku gdyby takie postanowienie nie zostało wydane, postępowanie takie można przeprowadzić równocześnie z postępowaniem dotyczącym działu spadku. We wniosku należy także zawrzeć propozycję podziału.

Pamiętać jednak należy, że skład i wartość spadku będącego przedmiotem działu spadku ustala sąd. W braku zgody uczestników na proponowany przez wnioskodawcę sposób działu spadku, jeśli zachodzą warunki do dokonania działu w naturze sąd dokona takiego podziału. Wówczas następuję podział na części odpowiadające wartościom udziałów współwłaścicieli, zaś różnice w wartości zostają wyrównane poprzez dopłaty pieniężne.

W braku możliwości dokonania podziału w naturze sąd zarządzi sprzedaż przedmiotów stanowiących składniki działu spadku.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab