tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pisząc pozew o rozwód należy przede wszystkim pamiętać, że liczy się jakość nie ilość.  W skrócie ważne jest, aby pismo procesowe zawierało wszystkie niezbędne elementy oraz te dodatkowe, na których nam jako stronie zależy.

Jeżeli więc stwierdziliśmy, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, rozumiany jako ustanie trzech więzi: fizycznej, emocjonalnej oraz ekonomicznej pierwszymi krokami do sądowego orzeczenia rozwodu będzie napisanie, a następnie złożenie wspomnianego pozwu o rozwód.

Co do zasady pozew taki składa się z dwóch części tzw. petitium, gdzie punktujemy nasze żądania oraz z uzasadnienia, gdzie wskazujemy argumentację dla sądu, uzasadniającą nasze żądania.

Pozew składamy do sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego, ostatniego miejsca zamieszkania małżonków.

Co musi zawierać pozew rozwodowy.

W treści pozwu bezwzględnie musimy podać dane powoda oraz pozwanego. Dane te to imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres. Warto pamiętać, aby wskazać adres do doręczeń, ze względu na kierowaną do stron przez sąd korespondencję.

To o co w pozwie będziemy wnosić, w dużej mierze zależy od tego, czy posiadamy wspólne małoletnie dzieci. W przypadku ich braku w petitum zawieramy przede wszystkim wniosek o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Tu w zależności od sytuacji może to być rozwód z winy pozwanego, z winy obu stron lub bez orzekania o winie.  Dodatkowo możemy wnioskować np. o:

  • zasądzenie alimentów na swoją rzecz, oczywiście w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek,
  • uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania,
  • eksmisję pozwanego,
  • zwolnienie od kosztów sądowych,
  • wydanie postanowienia zabezpieczającego,
  • pozyskanie przez Sąd dokumentacji będącej dowodem w sprawie rozwodowej, na który powołujemy się w uzasadnieniu.

W przypadku małoletnich dzieci dodatkowo należy wskazać żądania ich dotyczące. W tym zakresie warto rozważyć wystąpienie przykładowo o:

Następnie przechodząc już do uzasadnienia pozwu należy skupić się na tym, aby krótko i treściwie uzasadnić każde swoje powyższe żądanie. Jest to miejsce na wskazanie dlaczego oraz kiedy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Na tym etapie wskazujemy znane nam dowody lub wnioskujemy o ich przeprowadzenie. W zależności od sytuacji dowodami mogą być oczywiście dokumenty, zeznania świadków (w tym przypadku pamiętamy o wskazaniu świadka z imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania) oraz inne materiały potwierdzające dane okoliczności lub fakty.

Do pozwu w formie załączników należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego, pamiętając przy tym, aby były one aktualne. Tak przygotowany pozew składamy do sądu w dwóch egzemplarzach wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

Pamiętajmy, że wbrew pozorom nieprzygotowany rozwód może stać się przyczyną kolejnych komplikacji, a nie rozwiązaniem pierwotnych problemów. Dlatego gorąco zachęcam, aby przed złożeniem pozwu skonsultować się z adwokatem. Doświadczenie zawodowe pokazuje, iż pomoc profesjonalisty może zaoszczędzić Państwu wielu problemów i potencjalnych negatywnych skutków prawnych.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab