tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości to problem z którym możemy mieć do czynienia w różnych sytuacjach życiowy takich jak np. kwestie spadkowe czy problemy związane z lokalami mieszkalnymi. Należy jednak pamiętać, że istnienie współwłasności co do zasady nie jest wieczne i możną sobie z nią poradzić.

Zniesienie współwłasności nieruchomości można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • przed notariuszem lub
  • na drodze sadowej.

Należy pamiętać, iż w przypadku zniesienia współwłasności z udziałem notariusza, musi dojść do porozumienia pomiędzy współwłaścicielami.

W drugim przypadku sądem właściwym w sprawach o zniesienie współwłasności jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości.

Postępowanie przed sądem wszczyna się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o zniesienie współwłasności, a osobami uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są współwłaściciele danej nieruchomości.

Jeśli między współwłaścicielami brak jest zgody co do podziału nieruchomości wówczas sąd dokona zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości wybierając jeden z poniższych sposobów:-

  • dokona fizycznego podziału nieruchomości między wszystkich współwłaścicieli, lub-
  • dokona fizycznego podziału, pomiędzy niektórych współwłaścicieli, ze spłatą pozostałych, lub
  • przyzna nieruchomości jednemu, lub kilku współwłaścicielom, zasądzając przy tym spłatę pozostałych.

Złożenie wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości na drodze sądowej obarczone jest obowiązkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty:

– przy zgodnym zniesieniu współwłasności 300 zł, oraz

– przy spornym- 1000 zł.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab