tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Adwokat rozwód Białystok

Rozwód

Rozwód sam w sobie jest sytuacją wywołującą znaczny dyskomfort u osób, których bezpośrednio on dotyczy. Trzeba więc pamiętać, że wielu stresujących sytuacji można uniknąć korzystając z usług zawodowego pełnomocnika – adwokata.

Decydując się na rozwód należy pamiętać, iż do jego orzeczenia przez sąd niezbędna jest analiza poniższych przesłanek:

 • trwałego i zupełnego rozkładu życia małżeńskiego,
 • ustalenia czy na skutek rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci stron,
 • ustalenia czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

 

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Przede wszystkim wskazać należy, iż pozew o rozwód jest to pismo procesowe. Dlatego ze względu na określone przez Kodeks Postępowania Cywilnego wymagania formalne, warto aby został sporządzony przez osobę profesjonalnie do tego przygotowaną.

Adwokat w Państwa imieniu zadba aby pozew zawierał odpowiednie elementy takie jak:

 • określenie sądu i wydziału do którego składane jest pismo (w tym przypadku jest to zawsze sąd okręgowy),
 • określenie stron postępowania wraz z adresami zamieszkania oraz numerami PESEL,
 • odpowiednie oznaczenie pozwu
 • osnowę pozwu czyli określenie żądań ich uzasadnienie wraz z wskazaniem konkretnych dowodów,
 • podpis pozwu
 • uiszczenie opłaty od pozwu, ewentualnie złożenie wniosku o zwolnienie z przedmiotowej opłaty, jeśli strona znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej,
 • określenie niezbędnych załączników do pozwu.

 

To również adwokat prowadzący sprawę zadba o interesy Strony i dopilnuje aby Sąd orzekający o rozwodzie uwzględnił w wyroku jej oczekiwania, w szczególności w zakresie:

 • ewentualnej winy małżonków,
 • władzy rodzicielskiej obojga rodziców nam małoletnimi dziećmi,
 • kontaktów rodziców z dziećmi,
 • alimentów na małoletnie dzieci,
 • korzystania ze wspólnego mieszkania
 • alimentów na małżonka niewinnego, jeśli istnieją ku temu odpowiednie przesłanki

 

Reasumując widać, iż podejmując kroki zmierzające do rozwodu, przy ilości zagadnień stricte prawniczych warto skorzystać z pomocy osób mających doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę w tym zakresie. Decydując się na usługi adwokata, zrzucacie Państwo z siebie ciężar wszelkich czynności formalnych i innych związanych z instytucją rozwodu. Warto także pamiętać iż, oprócz wyżej przedstawionych zagadnień mogą pojawić się dodatkowo kwestie takie jak:

 

Moja kancelaria wielokrotnie prowadziła sprawy rozwodowe, i za każdym razem priorytetem było zabezpieczenie interesów mojego mocodawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości służę Państwu fachową pomocą, poradą prawną, a także możliwością reprezentacji przed sądem. Koszt każdorazowo ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu usług oraz poziomu skomplikowania sprawy.

 

Zapraszam do kontaktu pod nr tel. 501 704 752 w celu umówienia spotkania w mojej kancelarii, która mieści się przy ul. Legionowej 14/16 lok. 115 w Białymstoku.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab