tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Darmowe porady prawne

Darmowa pomoc prawna

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że do końca bieżącego roku w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 16:00, biorę udział w programie Darmowa Pomoc Prawna i udzielam darmowych porad prawnych w Punkcie Numer 2 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku.

Przypominam, iż aby uzyskać darmową poradę prawną należy spełniać kryteria ściśle określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Darmowa pomoc prawna przysługuje:

1) osobie której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zapraszam serdecznie!

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab