tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Polisa posagowa PZU z lat 80-tych, a waloryzacja

Polisa posagowa PZU

      Gro osób zawarło w latach 80-tych ubiegłego stulecia tzw. umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci w PZU tzw polisy posagowe PZU. Wiele z tych umów w chwili obecnej dobiegło końca. Udając się do PZU po wypłatę należnej kwoty z tytułu ubezpieczenia czeka nas nie miła niespodzianka spowodowana zaproponowaną kwotą wypłaty.

Okolicznością powszechnie znaną jest występowanie zjawiska hiperinflacji w Polsce na przełomie lat 80 i 90 poprzedniego wieku i idącej za tym zmiany siły nabywczej pieniądza.

      Niestety zjawiska tego nie uwzględnia w swoich wyliczeniach PZU. Dlatego też udając się do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń po wypłatę należnej kwoty z tytułu ubezpieczenia człowiek jest zdumiony, że zaproponowana kwota po tylu latach regularnego odprowadzania składki jest tak niska. Jeśli umowa taka została zawarta do 1989 r., włącznie a nawet jeszcze do połowy 1990 roku nie należy przyjmować proponowanego świadczenia w niskiej kwocie.

      W takim wypadku zasadnym jest złożenie odpowiednio sformułowanych zastrzeżeń wraz z żądaniem waloryzacji (podwyższenia) kwoty ubezpieczenia. Powszechne jest formułowanie przez zakład decyzji odmownych, co jednak nie zamyka nam drogi do pozyskania świadczenia w zadowalającej nas kwocie na drodze sądowej.
W sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci została zawarta z PZU przed  hiperinflacją tj. np. w roku 1986 istnieje możliwość waloryzacji świadczenia z uwagi na to, że strona nie miała świadomości, iż nastąpi spadek siły nabywczej pieniądza. Natomiast w przypadku umów zawieranych po 1990 roku z pewnością strona miała taką świadomość, bowiem już nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, a zatem brak jest przesłanki do waloryzacji sądowej.

      Do sądu składa się wówczas pozew o zapłatę z żądaniem waloryzacji świadczenia. Brak jest uniwersalnego sposobu waloryzacji świadczeń, jednak podstawowym jest obliczenie sumy uposażenia, porównanie jej do średniego miesięcznego wynagrodzenia w roku zawarcia polisy, następnie ustalenie wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale, w którym wytacza się powództwo i pomnożenie przez ilość przeciętnych wynagrodzeń z okresu zawarcia polisy.

Brzmi skomplikowanie jednakże w praktyce nie jest to aż takie trudne, o czym przekonali się klienci mojej kancelarii. Zapraszam na konsultację!

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab