tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Odszkodowanie AC bez Vat

Odszkodowanie AC wypłacone bez wartości podatku VAT.

Odszkodowanie bez VAT, częsta praktyka firm ubezpieczeniowych. Zawierając z ubezpieczycielem umowę autocasco właściciel pojazdu oczekuje, że w razie zaistnienia szkody zostanie mu wypłacone odszkodowanie w pełnej wysokości wraz z należnym podatkiem VAT.

Praktyka jednak pokazuje, iż w sytuacji, gdy poszkodowany nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej wykonanie naprawy pojazdu (właściwe faktury VAT) wysokość szkody ustalana jest przez ubezpieczyciela tzw. metodą kosztorysową. W takiej sytuacji część ubezpieczycieli próbuje pomniejszyć wysokość wypłacanych odszkodowań, poprzez nieuwzględnienie podatku VAT i wypłatę należnego odszkodowania bez VAT, w wysokości netto, powołując się przy tym na ogólne warunki ubezpieczenia.

Taka sytuacja dopuszczalna jest jedynie, kiedy poszkodowany jest tzw. vatowcem- przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT! A zatem może rozliczyć tenże podatek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie w świetle utrwalającej się linii orzeczniczej sądów sytuacja taka w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i tym samym nie będących podatnikami podatku VAT jest naruszeniem prawa ubezpieczonego. Również coraz  częściej w wspomnianych powyżej ogólnych warunkach ubezpieczenia doszukać się można tzw. klauzul niedozwolonych, których stosowanie przez firmy ubezpieczeniowe, pozbawia poszkodowanego prawa do otrzymania odszkodowania w kwocie umożliwiającej naprawienie poniesionej przez niego szkody w pełnym zakresie.

Jeżeli ubezpieczyciel nie chce wypłacić należnego odszkodowania w kwocie brutto, ubezpieczony może skorzystać z drogi sądowej i w ciągu trzech lat od momentu zaistnienia szkody będącej podstawą do wypłaty odszkodowania wnieść powództwo o zasądzenie na jego rzecz brakującej kwoty odszkodowania, w wysokości odpowiadającej wartości podatku VAT.

Jeżeli mają więc Państwo podobny problem lub zaproponowana przez ubezpieczyciela wysokość odszkodowania nie spełnia Waszych oczekiwań zapraszam na konsultacje.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab